Comets

Kysymyksiä ja vastauksia palautteeseen keväällä 2020 / Q & A

Miten korona vaikutti Cometsin valmennukseen keväällä 2020

Poikkeuksellisen kevään vuoksi koostimme kysymyksiä ja vastauksia palautteessa tulleisiin ehdotuksiin ja kysymyksiin ja muillekin seuran toimintaa pohtiville.

Voisiko paritanssikursseja pitää loppuun kesällä tai syksyllä lähiopetuksena?

 • Comets on jäsenenä STUL:ssa (Suomen Tanssiurheiluliitto), joka on määrännyt, että
  • paritanssiopetusta saa tällä hetkellä järjestää vain vakioparin kanssa tanssiville.
  • kurssilla saa olla rajoitettu määrä osallistujia, joille on taattava riittävät turvavälit salissa ja pukuhuoneissa.
 • Monien Cometsin kurssien osallistujamäärää olisi rajoitettava, että ne voisi toteuttaa.
 • Koulusalit eivät ole käytössämme kesäkaudella eikä suurin osa kursseista mahtuisi Cometsin omiin tiloihin Pukinmäessä riittävillä turvaväleillä.
 • Useille valmentajista kesävalmennus ei sopinut henkilökohtaisista tai aikataulullisista syistä.
 • Jotkut valmentajista tulevat pitämään korvaavia kursseja loppukesän/alkusyksyn aikana, mikäli koronatilanne sen silloin sallii.
 • Samat valmentajat ja kurssilaiset eivät ole välttämättä vastaavalla kurssilla enää syksyllä.

Miksi kurssilleni ei tarjottu korvaavaa opetusta?

 • Osalle kursseista on järjestetty korvaavaa opetusta ja osalle ei
 • Kurssien valmentajilta kysyttiin, mitä vaihtoehtoja heillä on kurssin toteuttamiseksi korvaavilla tavoilla. Kaikilla valmentajilla ei ollut mahdollisuutta järjestää korvaavaa opetusta.
 • Kaikki valmentajat eivät ole pystyneet koronarajoituksien vuoksi tekemään yhdessä etäopetusmateriaalia.
 • Osa valmentajista ei ole koskaan tehnyt etäopetusmateriaalia eikä heillä ollut aikaa ja mahdollisuutta opetella tätä opetusmuotoa tässä tilanteessa.
 • Korvaavana opetuksena on tarjottu soolona tanssittavaa ElectroSwing -videokurssia, mikäli kurssille ei järjestetty korvaavaa opetusta. Tästä on tiedotettu uutiskirjeissä, Facebookissa ja MyClubissa.

Onko mahdollista muuttaa jäljelle jääneet kurssikerrat krediitiksi seuraavalle kaudelle?

 • Tällä hetkellä käytössä olevassa MyClub -ilmoittautumisjärjestelmässä tämä ei ole teknisesti mahdollista ja siten vaatisi kohtuuttomasti vapaaehtoisten manuaalista työtä yli 60 kurssin kohdalla.
 • Olisi ollut vaikea päättää tasapuolisesti, ketkä jäsenistöstä saisivat krediittiä, kun korvaavaa opetusta kuitenkin on tarjottu.
 • Jotta Comets voi jatkaa toimintaa hyvällä taloudellisella pohjalla, myös syksyn tunnit tulee olla kannattavia, eli tarpeeksi maksavia jäseniä.

Voiko koronan vuoksi työttömäksi joutunut saada kurssimaksusta hyvitystä?

 • Jäsenet, jotka ovat jääneet koronan vuoksi työttömäksi ja pitävät kurssimaksun maksamista kokonaan siksi mahdottomana, voivat lähettää asiasta selvityksen ja pyynnön Cometsin hallitukselle käsiteltäväksi (hallitus@comets.fi).

Miksi keskitason ja ylemmän tason kursseilla on auditio?

 • Tanssitaidon kehittyminen tasolta toiselle on hyvin yksilöllistä. On kansainvälisestikin hyvin tavallista, että alkeis- ja jatkokursseja käydään useamman kerran. Hyvin toimivien ryhmien rakentamiseksi on katsottu audition olevan paikallaan joissakin lajeissa keski- ja ylemmillä tasoilla, sillä ylemmillä tasoilla tekniikka tulee vielä suuremmaksi osaksi oppimissuunnitelmaa ja silloin on tärkeää omata riittävä pohjaosaaminen.
 • Ilman auditioita kursseille pääsisi ilmoittautumisnopeuden perusteella eikä osaamisen perusteella.

Voisiko kevään kurssien osallistujilla olla etusija syksyn vastaaville kurssille?

 • Syyskauden suunnittelu on vielä kesken. Tätä, ryhmäkokoja, parinvaihtoa ja muita jäsenistöltä nousevia ajatuksia ja kysymyksiä käsitellään sitä varten perustetussa työryhmässä ja ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan syksyn tarjontaa suunniteltaessa.

Voisiko ensi vuoden jäsenmaksu olla halvempi, jotta koronan aiheuttamat tappiot jakautuisi tasaisemmin jäsenten ja seuran kesken?

 • Cometsin jäsenet muodostavat seuran ja seuran on katettava myös kevään aikana aiheutuneet kiinteät kulut (vuokrat, sopimusvalmentajien palkkiot, kirjanpitäjä jne). Seuratoiminnan edellytyksenä on kaikkia jäseniä koskevat, tasapuolisesti samanlaiset säännöt.
 • Seuran kevätkokous on koronan vuoksi siirtynyt pidettäväksi 30. elokuuta. Jäsenmaksuja koskevia esityksiä voi kuka tahansa jäsen tehdä kevätkokoukseen.

Miksi vapaaharjoitteluvuoroille sai tulla vain yksi pari kerrallaan?

 • Comets on halunnut aloittaa vapaaharjoitteluvuorojen käytön maltillisesti, seuraten tilannetta koronaviruksen etenemisessä. Hygieniavaatimuksia on helpompi noudattaa, kun on vähemmän ihmisiä paikalla pukuhuoneissa ja vessoissa.
 • Vuorojen osallistujamäärää on Cometsin hallituksen mielestä helpompi lisätä ja vapauttaa enemmän kuin toisinpäin. 16.6. lähtien pikkusalissa saa olla 4 henkeä ja isossa salissa 8 henkeä. Katso vapaaharjoittelu-sivuilta tarkempi ohjeistus.
 • Toivomme, että voimme purkaa rajoituksia mahdollisimman pian lisää. Jos rajoituksia noudatetaan ja tilanne sallii, tiedotamme kesän aikana rajoituksista tai niiden purkamisesta.

Olethan yhteydessä hallitus at comets.fi, mikäli jokin jäi askarruttamaan.