Comets

Toimintasuunnitelma 2021

 

​1.​ Yleistä

Rock’n’Roll Dance Club Comets ry on Suomen suurin tanssiurheiluseura, jonka tavoitteena on rock’n’swing-tanssien tanssikulttuurin ja tanssitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen pääkaupunkiseudulla. Seura harjoittaa toimintaansa kaupungin koulujen liikuntasaleissa ja on vuokralla osoitteessa Pukinmäenaukio 2, jossa on oma tanssisalimme Comets Club. Oma sali mahdollistaa ympärivuotisen toiminnan myös koulujen aukioloaikojen ulkopuolella.

 

​2.​ Talous

Talousarvio ohjaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta ja sen tavoitteena on päästä nolla tulokseen. Talousarvio on suunniteltu noin -504 euroa alijäämäiseksi.

Maailmalaajuinen epävarma taloustilanne koronaviruspandemian johdosta aiheuttaa seuralle hankaluuksia. Viruksen leviämisen estämiseksi kursseille otetaan rajoitettu määrä osallistujia. Samalla seura tarjoaa normaalin valikoiman eri kursseja tanssilajeistaan. Rajatulla osallistujamäärällä kurssituloja nostetaan, jotta talousarvio saadaan tasattua nollaan.

Seuran pääasialliset tulot muodostuvat tanssivalmennuksen kurssimaksuista ja muusta maksullisesta tanssitoiminnasta kuten kertaluontoisista workshopeista ja kilpailumaksuista. Nämä tulot uskotaan olevan normaalia pienemmät pandemian takia.

Suurimmat menoerät seuralle muodostuvat Helsingin kaupungin liikuntasalien vuokrista, oman salin vuokrasta sekä ammattivalmentajilta ostettavista palveluista ja opetuksista.

Talousvaliokunta kehittää ja hallinnoi vuonna 2021 laskujen maksukiertoa ja hyväksyntäprosessia.

Vuonna 2021 talousvaliokunnan tehtäviin kuuluvat käytössä olevien tanssisalien vuokrahintojen kehittymisen seuranta. Vuokrasalien hintojen kehityksen suhteen talousvaliokunta tarkastelee onko tarpeellista käytössä olevien salien käytön muutokseen esimerkiksi vaihtamalla perinteisiä vuokrasaleja.

Helsingin kaupungin myöntämät toiminta- ja tila-avustukset Cometsille ovat vuosittain olleet matalammat. Tämä osaltaan laskee talousarvion positiivisia rahavirtoja. Vastaavasti menoerät ja vuokrat ovat olleet vuosittain nousevassa suhteessa.

Pukinmäen salin vuokrahinta on noussut säännöllisesti ja sen käyttöaste on korkea. Talousvaliokunta tarkastelee salin vuokrahinnan kehittymistä ja vertailee sitä tavanomaiseen hintatasoon yrityskiinteistöillä. Salin käyttöasteen noustessa talousvaliokunta tutkii mahdollisuutta laajentaa salikapasiteettia.

 

​3.​ Yleinen seuratoiminta

Seuran operatiivista toimintaa johtaa hallitus, jonka alaisuudessa toimintaa suunnittelee ja toteuttaa viisi valiokuntaa. Valiokunnat ovat talousvaliokunta, valmennusvaliokunta, tapahtumavaliokunta, markkinointi- ja viestintävaliokunta sekä junioritoiminnan valiokunta. Hallitus kehittää edelleen vastuunjakoa ja selkeyttää toiminnan suunnittelua ja toteutusta valiokunnissa.

Seuratoiminnassa on mukana vuosittain yli sata aktiivia, jotka toimivat ohjaajina, valmentajina, tapahtuma-aktiiveina, kisatalkoolaisina, viestintätehtävissä sekä monissa muissa tehtävissä. Seuratoiminnan jatkuvuus edellyttää uusien aktiivien etsimistä ja kutsumista mukaan toimintaan. Vapaaehtoisille seuratoimijoille järjestetään vuosittain kiitosilta ja Comets kouluttaa vapaaehtoisia aktiivejaan tarpeen ja harkinnan mukaan.

Noin kerran kuukaudessa järjestetään seuran jäsenille Pukinmäen tanssisalilla kuukausibileet, joissa tanssitaan seuran tanssilajeja.

 

​4.​ Valmennustoiminta

Valmennustoiminnan tavoitteena on tarjota opetusta seuran kaikissa lajeissa eli boogie woogiessa, lindy hopissa, rock’n’rollissa, buggissa, balboassa, jazz rootsissa, fuskussa, rockabillyssä, rock’n’roll formaatiossa, west coast swingissä, bluesissa ja collegiate shagissä. Lisäksi järjestetään muuta seuran tanssilajeja tukevaa opetusta.

Säännöllisten koulujen lukukausiin sidottujen kevät- ja syyskausien valmennusten lisäksi järjestetään valmennuksia omalla tanssisalilla myös viikonloppuisin sekä kevät- ja syyskausien ulkopuolella.

Seuran jäsenet voivat pitää vapaaharjoituksia ilman erillismaksua seuran käytössä olevilla tanssisaleilla valmennusten ja seuran muun toiminnan ulkopuolisina ajankohtina.

Kilpailijoille järjestetään omia harjoitusryhmiä, jos niihin saadaan riittävästi osallistujia ja niille on taloudelliset mahdollisuudet.

Valmentajina käytetään pääosin seuran omia jäseniä. Seura edistää omien valmentajien taitotasoa tanssivalmennukseen liittyen, kouluttamalla heitä tanssiin liittyvissä koulutuksissa tai opetuksissa.

Ulkopuolisia valmentajia käytetään silloin, kun halutaan tarjota erityisosaamista seuran jäsenille.

 

​5.​ Junioritoiminta

Comets edistää lasten ja nuorten liikuntaa tarjoamalla kursseja rock’n’swing -tanssilajeissa. Seura tarjoaa sekä alkeis- että kilpatason valmennusta. 3-8-vuotiaille lapsille on tanssia ja liikuntaa, 9-16-vuotiaille junioreille valmennusta boogie woogiessa. Myös muita seuran lajeja voi hallitus ottaa mukaan juniorikurssitarjontaan, mikäli lajeihin on mielekäs määrä osallistujia.

Junioreille voidaan tarjota mahdollisuus toimia ohjaajana lasten tai juniorien kursseilla yhdessä aikuisen valmentajan kanssa sekä juniorit voivat vaikuttaa Cometsin sekä Cometsin junioritoimintaan osallistumalla Cometsin junnuhallitukseen. Junnuhallituksen toimintaa koordinoi juniorivastaava.

Valmentajien osaamista kehitetään koulutuksen lisäksi järjestämällä juniorivalmentajien yhteinen workshop, jonka tavoitteena on valmennukseen liittyvän osaamisen jakaminen.

Vuonna 2021 tärkeimpiä tavoitteita ovat junnumäärän kasvattaminen 3-8 vuotiaiden lasten osalta. Markkinoinnin lisääminen ja kohdentaminen kouluihin ja erilaisiin lapsi- ja nuorisoystävällisiin tapahtumiin sekä mielenkiintoisten kurssien sekä workshoppien tarjoaminen junnuille.

 

​6.​ Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminta on osa rock’n’swing-tanssien tanssikulttuuria ja tuo medianäkyvyyttä lajille. Seuran kannalta keskeistä on, että kilpailutoiminta tarjoaa tavoitteellisesta kilpaurheilusta kiinnostuneille mahdollisuuden kehittää omia lajitaitoja mahdollisimman pitkälle, ja luo tärkeän väylän seuravalmentajarekrytoinneille.

Cometsin kilpailutoiminnan tavoitteina on kilpailijoiden määrän lisääminen ja kilpailumenestys niin kansallisissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan muun muassa järjestämällä suosituimmissa kilpailulajeissa kilparyhmävalmennusta, sekä kilpailijoille ja kilpailemisesta kiinnostuneille suunnattuja teemaworkshoppeja.

Seuran jäsenten osallistumista rock’n’swing-tanssien GP-kisoihin tuetaan korvaamalla kokonaan tai osittain kilpailijoiden kilpailulisenssit ja/tai kilpailujen osallistumismaksut. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvia kilpailijoita tuetaan tapauskohtaisesti kirjallisten hakemusten perusteella sekä kansainvälisesti menestyvien parien valmennusta pyritään tukemaan taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa.

 

​7.​ Tapahtumat

Seurassa pyritään järjestämään vähintään kerran vuodessa seuran toimihenkilöiden ja jäsenten välinen keskustelutilaisuus, jossa haetaan yhteistä näkemystä tulevien vuosien toiminnalle ja seuran kehittämiselle.

Cometsissa on virkeää tapahtumatoimintaa, johon kuuluu perinteiksi muodostuneet sisäiset tanssikilpailut loppiaisena, kesätanssit Lindy in the Park (yhteistyössä Minna Marttilan kanssa) ja West in the city, kesällä 2017 aloitetut fuskun, boogie woogien ja rockabillyn tanssi-illat Linnanmäellä, erilaiset laji- ja teemabileet sekä Cometsin Karnevaalit syksyllä.

Comets näkyy myös kaupungilla ja jatkaa erilaisten tempausten ja markkinointitapahtumien kautta tanssillista näkymistä pääkaupunkiseudulla.

Seura varautuu workshoppien, Linnanmäen Roller coaster rockin ja naistenpäivä-tapahtuman järjestämiseen vuonna 2021. Seura järjestää  mahdollisuuksien mukaan lisätapahtuman yhdessä Linnanmäen ja/tai muun vastaavan tapahtumajärjestäjän kanssa, kuten Kallio seuran järjestämän Kallio Block Party -tapahtuma.

 

​8.​ Markkinointi ja viestintä

Ajankohtainen jäsentiedotus hoidetaan kotisivujen, Facebookin ja myClub -kurssi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Lisäksi Comets on esillä Instagramissa ja Comets-blogissa. Tärkeimmät postit, kuten kutsut yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin, lähetetään suoraan jäsenten jäsenrekisterin mukaisiin sähköpostiosoitteisiin. Comets Blogissa hallitus julkaisee vapaamuotoisia juttuja tanssikulttuuriin liittyen. Blogikirjoituksia voivat kirjoittaa hallituksen määrittelemät henkilöt kuten seura-aktiivit, lajivastaavat, kilpailijat, valmentaja, hallituksen jäsenet tai järjestöt kuten Suomen Tanssiurheiluliitto tai Etelä Suomen liikunta ja urheilu.

Vuonna 2021 tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsentiedotusta ja seura-aktiivien rekrytointia. Jäsentiedotus toteutetaan kotisivujen, myClub-järjestelmän ja sosiaalisen median kautta. Aktiivien rekrytointia kehitetään lyhyillä sosiaalisen median postauksilla, jossa esitellään kuinka seura käytännössä toimii ja ketä kaikkia tarvitaan toimintaan mukaan.

Kurssien markkinoinnissa kurssien tiedot löytyvät aina myClubista ja kotisivuilta samaan aikaan. Vastuu tietojen päivittämisestä ja/tai tiedottamisesta kanaviin on lajivastaavalla, valmennus- sekä markkinointi- ja viestintävaliokunnilla. Tapahtumien ja tiiviskurssien tiedot löytyvät kotisivuilta ja Facebookista.

Vuonna 2021 Cometsin tapahtumaviestintää kehitetään kaksikieliseksi siten, että oleelliset tiedot löytyvät suomeksi ja englanniksi. Samalla yhdenmukaistetaan tapahtuma- ja kurssiviestintää, jotta kaikkien Cometsin lajien piirissä viestintä on yhdenmukaista ja samanhenkistä.

Vuonna 2021 kehitetään ja markkinoidaan Cometsin seurashopia ja sen tuotevalikoimaa vastaamaan seuran jäsenten tarpeita.