Let's dance

myClubin käyttöohjeet

Lue ilmoittautumisohjeet täältä.

 

myClubin käyttöohjeet

Cometsin jäsenyys

Rekisteröidyttyäsi myClubiin liityt Cometsin jäseneksi. Comets lähettää jäsenmaksulaskun kaikille myClubiin rekisteröityneille jäsenille. Maksa jäsenmaksu vasta kun olet saanut laskun ja käytä laskun viitenumeroa. MyClubissa ei ole jäsenkohtaista viitenumeroa. Jäsenmaksu on 25 euroa vuonna 2018.

Rekisteröidyttyäsi myClubin käyttäjäksi ja Cometsin jäseneksi voit ilmoittautua Cometsin kursseille ja tapahtumiin. Comets järjestää toimintaa vain jäsenilleen.

Jos et maksa jäsenmaksua, myClub-tilisi asetetaan ensin passiiviseksi ja myöhemmin tietosi poistetaan myClubista.

Ilmoittautuminen valmennuksiin

Valitse Tapahtumat-välilehdeltä kurssit/tapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Voit suodattaa näytettäviä kursseja esim. Ryhmien (eli Cometsin lajien) tai Tapahtumapaikkojen avulla.

HUOM.! Osan kursseista löydät Tapahtumat/Omat-välilehdeltä ja loput Tapahtumat/Muut-välilehdeltä. Tarkista molemmat välilehdet!

Joissain kursseissa/tapahtumissa on käytössä jonotustoiminnallisuus ja saatat joutua ensin jonoon ennen kuin kurssin paritasapainon niin salliessa ilmoittautuneita siirretään jonosta sisään kurssille. Jos joudut jonoon, myClub näyttää sinulle, että kurssi on täynnä ja monentenako olet jonossa. Kurssi on kuitenkin usein vain tilapäisesti täynnä paritasapainon epäsuhdan takia. Odota siis ilmoittautumisajan loppuun saakka toiseen rooliin ilmoittautumisia ja jonon purkautumista, vaikka myClub näyttääkin sinulle, että kurssi olisi täynnä.

Tarkista ilmoittautuessasi, onko kurssille olemassa useampi ilmoittautumistapahtuma (esim. seuraajat-, viejät-, pari-ilmoittautumiset) ja valitse niistä se, mihin haluat ilmoittautua. Yksin ilmoittautuvat ilmoittautuvat seuraajien tai viejien tapahtumaan ja parit pari-ilmoittautumistapahtumaan, jos sellainen on perustettu kurssille. Jos ilmoittaudut parin kanssa pari-ilmoittautumistapahtumaan, parin molempien jäsenten on ilmoittauduttava. Kerro lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä “Lisää viesti järjestäjälle” -kentässä parisi nimi. Kenttä tulee näkyviin ”Ilmoittaudu tästä”-napin painamisen jälkeen. Jos parin nimi puuttuu, ilmoittautuminen poistetaan.

TÄRKEÄÄ! Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen eli vaatii ensin “Ilmoittaudu” -napin painamisen ja heti sen jälkeen vielä “Vahvista osallistuminen” -napin painamisen. Ilman sitä ilmoittautuminen ei astu voimaan.

Huomaa, että Tapahtumat/Omat-välilehdellä näkyvät niiden lajien tapahtumat, joiden kursseille olet osallistunut aikaisemmin.

Jonotus – ilmoittautumisjärjestys kursseille

Jos kurssille on vain yksi ilmoittautumistapahtuma, otetaan jäsenet kurssille tapahtumaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jos kurssille on erilliset seuraajien ja viejien ilmoittautumistapahtumat, jäsenet otetaan kurssille seuraavassa järjestyksessä:

Seuraajat- ja viejät-ilmoittautumistapahtumista otetaan jäseniä kurssille sitä mukaan, kun molempiin rooleihin ilmoittautuu jäseniä ja paritasapaino saadaan säilytettyä kurssin kannalta järkevänä.

Jos kurssille on erilliset seuraajien ja viejien ilmoittautumistapahtumat sekä pari-ilmoittautumistapahtuma, jäsenet otetaan kurssille seuraavassa järjestyksessä:

  • Pari-ilmoittautumistapahtumaan ilmoittautuneet otetaan kurssille siinä järjestyksessä, kun parien myöhemmin ilmoittautunut jäsen on ilmoittautunut. MyClubin vakiotoiminnallisuuden takia parin aiemmin ilmoittautunut jäsen voi saada ilmoituksen, että hänen ilmoittautumisensa on hyväksytty. Ilmoittautuminen ei kuitenkaan ole voimassa ennen kuin parin molemmat jäsenet ovat saaneet hyväksymisilmoituksen kurssille pääsystä. Huolehdi siis parisi kanssa, että ilmoittaudutte kurssille yhtä aikaa ja että olette molemmat saaneet vahvistuksen ilmoittautumisen hyväksymisestä. Mikäli parisi myöhästyneen ilmoittautumisen takia et päässyt kurssille, mutta sait hyväksymisilmoituksen kurssille pääsystä ja sen takia virheellisesti laskun kurssista, niin ilmoita asiasta lajivastaavalle, joka huolehtii laskun perumisesta.
  • Pari-ilmoittautumistapahtumasta ja seuraajien ja viejien ilmoittautumistapahtumista otetaan jäseniä kurssille siinä järjestyksessä, kun ilmoittautumisista muodostuu ilmoittautumispareja. Seuraajien ja viejien erillisistä ilmoittautumisista muodostetaan siis ilmoittautumisjärjestyksessä ns. ilmoittautumispareja, jotka päästetään kurssille sitä mukaan, kun molempiin rooleihin on ilmoittautunut yhtä monta tanssijaa. “Parit” otetaan siis kurssille “parien” syntymisjärjestyksessä riippumatta siitä tuliko pari pari-ilmoittautumistapahtumasta vai syntyikö “pari” seuraajien ja viejien yksittäisten ilmoittautumisten kautta.
  • Jos kurssilla on tilaa ilmoittautumisajan päätyttyä, voidaan kurssille ottaa vielä sisään jonosta muutamia yksittäisiä seuraajia (tai viejiä, jos viejät-ilmoittautumistapahtumassa on jonoa), mutta kuitenkin vain sen verran, että kurssin paritasapaino säilyy kurssin kannalta järkevänä.

Kurssin täyttyessä tilapäisesti (paritasapainon takia) tai lopullisesti (kurssin maksimiosallistujamäärän täytyttyä) loput ilmoittautuneet jäävät jonoon. Jos kurssille sisään päässyt peruuttaa osallistumisensa myClubissa ilmoittautumisajan aikana, ensimmäisenä jonossa oleva vastaavaan rooliin ilmoittautunut pääsee automaattisesti sisään kurssille.

Mikäli parina ilmoittautuneista toinen peruuttaa osallistumisensa myClubissa sinä aikana, kun ilmoittautumisten peruminen on mahdollista, menettää myös parin toinen jäsen oikeutensa pari-ilmoittautumiseen ja hänen on syötettävä uusi ilmoittautuminen yksin ilmoittautuvien seuraajat- tai viejät-ilmoittautumistapahtumaan.

Tutustumiskerta alkeiskursseilla

Alkeiskursseilla ensimmäinen valmennuskerta voi olla tutustumiskerta ja ilmoittautumisen voi perua tutustumiskerran jälkeen vielä kahden päivän aikana. Muilla kurssitasoilla ei ole tutustumiskertaa.

Mistä näen, onko ilmoittautumiseni kurssille hyväksytty?

Kurssille ilmoittautumisen tilanne näkyy siinä ilmoittautumistapahtumassa, jossa teit ilmoittautumisen. Jos ilmoittautuminen on hyväksytty, näkyy tapahtuman tiedoissa vihreä painonappi, jossa lukee “Osallistun”. Jos olet jonossa kurssille, näkyy kurssin tiedoissa paikkasi jonossa.

Hyväksytystä kurssille ilmoittautumisesta lähtee myös sähköpostiviesti kaikille niille jäsenille, jotka eivät ole estäneet Ilmoittautumisvarmistuksen lähettämistä sähköpostilla jäsenen omissa tiedoissa (katso kappale: Omat tiedot/Asetukset). Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista silti tilanne myClubista, koska sähköposti on voinut mennä esimerkiksi sähköpostiohjelmasi roskapostikansioon.

Mikäli suunnitelmasi ovat muuttuneet etkä aiokaan osallistua kurssille, poista tapahtumasta ilmoittautumisesi, jotta et vie paikkaa muilta kurssille pyrkiviltä. Ilmoittautumiset, joita ei ole peruttu, ja jotka ovat vieneet muilta paikan, laskutetaan.

Ilmoittautumisen peruuttaminen

Jäsen voi perua ilmoittautumisensa itse myClubissa ilmoittautumisaikana, jos ilmoittautuminen ei ole ollut ilmoittautumishetkellä sitova.

Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi eli niitä ei voi enää peruuttaa. Alkeiskursseilla ensimmäinen valmennuskerta on kokeilukerta ja ilmoittautumisen voi perua vielä kahden päivän sisällä kokeilukerran jälkeen.

Jos olet ilmoittautunut kurssille, niin myClubissa näkyy ilmoittautumisajan päätyttyä virheellisesti teksti: “Jos haluat peruuttaa ilmoittautumisen, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään.” Seuran toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset ja ilmoittautumisajan päätyttyä tehtävät perumiset kuormittaisivat kohtuuttomasti vapaaehtoisia, joten myöhässä tehtäviä perumisia ei valitettavasti voida hyväksyä. Mikäli olet ilmoittautumisen päätyttyä edelleen jonossa ja jos joku kurssille päässyt peruuttaisi osallistumisensa esimerkiksi sairastapauksen vuoksi ja pääsisit silloin jonosta sisään kurssille, ei kurssipaikkaa ole pakko vastaanottaa. Tästä voi ilmoittaa esim. sähköpostilla kurssin vetäjälle tai lajivastaavalle, niin he poistavat ilmoittautumisen.

Jos kurssille ilmoittautuminen on sitova, siitä on ilmoitettu kurssikuvauksessa. Sitovaa ilmoittautumista ei voi peruuttaa, vaan kurssi on maksettava, vaikka kurssille ei voisikaan osallistua. Ilmoittautumiset ovat yleensä sitovia kursseilla, joiden valmennuksen seura ostaa seuran ulkopuolisilta vierailevilta opettajilta. Kurssi-ilmoittautumisen sitovuus perustuu siihen, että jos sitovia ilmoittautumisia on tarpeeksi, seuralle on taloudellisesti mahdollista ostaa valmennus seuran ulkopuoliselta vierailevalta valmentajalta. Seura siis sitoutuu maksamaan valmennuksesta seuran ulkopuoliselle vierailevalle valmentajalle ja seuran jäsenet puolestaan sitoutuvat ilmoittautuessaan maksamaan kurssin.

Muut myClubin käyttöohjeet

Tapahtumat

Tapahtumat/Omat-välilehdellä näkyvät niiden lajien tapahtumat, joiden kursseille olet osallistunut aikaisemmin. MyClubin testikäytön alussa jäsen pystyi myös itse valitsemaan lajit, joiden tapahtumat haluaa näkyviin Omat-välilehdellä, mutta tämä toiminnallisuus on valitettavasti jouduttu ottamaan pois käytöstä.

Tapahtumat/Muut-välilehdellä näet kaikkien lajien kaikki tapahtumat.

Tiedotteet

Tässä osiossa näkyvät Cometsin myClubista lähettämät tiedotteet.

Laskut

Tässä osiossa näkyvät jäsenen avoimet ja maksetut laskut. MyClubissa jokaisella laskulla on oma viitenumero, joka on annettava laskua maksettaessa. (Huom.! Vanhassa ilmoittautumisjärjesteämässä Coressa oli jäsenkohtainen viitenumero, joka säilyi samana kaikissa laskuissa, mutta myClubissa joka laskulla on oma vaihtuva viitenumero.) Näin jokainen maksu kohdistuu seuran hallinnossa automaattisesti suoraan oikeaan laskuun, eikä laskujen käsittelystä tule turhaan ylimääräistä työtä seuran vapaaehtoisille.

Lasku voi näkyä avoimena maksamattomana laskuna pitkään, vaikka olisitkin maksanut laskun. Tämä johtuu siitä, että laskujen pankista haettavat maksuaineistot siirretään myClubiin seuran vapaaehtoisten toimesta ja he eivät voi käyttää kaikkea vapaa-aikaansa maksujen päivittäiseen siirtämiseen. Maksut pyritään hakemaan viikoittain, mutta joskus maksujen hakuväli voi olla pidempikin.

Jos olet jo maksanut laskun, mutta se näkyy vielä avoimena maksamattomana laskuna myClubissa, voit merkata laskun itsellesi muistiin maksetuksi laskuksi painamalla laskun kohdalla nappia “Merkitse maksetuksi”. Näin et saa viikkotiedotteessa muistutusta avoimesta laskusta etkä maksa laskua vahingossa kahteen kertaan.

Yhteystiedot

Comets ei julkaise jäsentensä antamia jäsentietoja muille.

Aktiivisuus

Tässä osiossa näkyvät osallistumisesi ja ilmoittautumisesi Cometsin järjestämiin tapahtumiin.

Oma nimi (valikon oikeassa reunassa)

Täältä pääset muun muassa päivittämään omia jäsentietojasi sekä kirjautumaan ulos myClubista.

Omat tiedot

Klikkaamalla linkkiä “Muokkaa” pääset päivittämään omia jäsentietojasi.

Alennusoikeus

Alennushinta on vain aikuisten 12 kerran kausivalmennuskursseilla I (aikataulussa oranssit kurssit). Alennushintaa ei ole vierailevien valmentajien kursseilla, tiiviskursseilla tai pika-alkeissa. Alennuksen voivat saada opiskelija, eläkeläinen ja työtön.

Miten saat alennushinnan?

Lähetä alennukseen oikeuttavasta todistuksesta kuva tai kopio sähköisesti osoitteeseen alennus@comets.fi. Viimeinen lähetyspäivä (noin 2 viikkoa kauden alkamisesta) löytyy Cometsin kotisivuilta Hinnasto-sivulta. Kun seura on käsitellyt alennusoikeutesi alkavalle valmennuskaudelle, näkyy kentässä “Alennusoikeus 2018 kevät” tms. arvo “Kyllä”. Silloin sinulta laskutetaan alennukseen oikeutetuilta kursseilta alennettu kurssimaksu.

Jäsenkortti

Voit tulostaa jäsenkorttisi valitsemalla myClubin etusivulta ensi oman nimesi alta “Omat tiedot” ja valitsemalla sen jälkeen “Omat tiedot” välilehdeltä kohdan “Jäsenkortti”.

Jäsenyydet

Jäsenyys tiettyyn ryhmään syntyy automaattisesti, kun jäsen ilmoittautuu kyseisen ryhmän/lajin kurssille. Ryhmään voi liittyä myös Omat tiedot -osiossa.

Ryhmän jäsenille voidaan lähettää sähköpostiviestejä lajiin liittyvistä asioista. Mikäli jäsen ei halua vastaanottaa lajikohtaisia viestejä, jäsen voi erota ryhmän jäsenyydestä Omat tiedot -osiossa.

Huom! Ryhmissä näkyy myös useita seuran hallinnoinnissa käytettäviä ryhmiä. Näistä ryhmistä jäsenen ei tarvitse välittää.

Seuran jäsenyydestä eroaminen

Mikäli et halua enää jatkaa seuran jäsenenä, voit ilmoittaa asiasta Omat tiedot -osiossa kohdassa ”Haluan lopettaa jäsenyyteni ja minulla ei ole maksamattomia kurssimaksuja”. Jäsenyyden perumispyynnöt käsitellään noin neljä kertaa vuodessa. Mikäli jäsenellä ei ole maksamattomia kurssimaksuja ja jäsen ei ole osallistunut seuran toimintaan kuluvana vuonna, jäsenen jäsenyys lopetetaan, jäsentili muutetaan passiiviseksi ja jäsenmaksulasku poistetaan. Passiiviset jäsentilit poistetaan kokonaan kerran vuodessa.

Asetukset

Asetukset-välilehdellä voi määritellä, mitä sähköpostiviestejä haluaa vastaanottaa seuralta.

Laskut lähetetään aina sähköpostilla, joten laskujen lähetystä ei voi ottaa pois päältä.

Suosittelemme, että pitäisit myös ainakin “Yhteisön viestit” -lähetysvalinnan päällä. Tällöin seuran hallintoa pyörittävät vapaaehtoiset voivat tarvittaessa lähettää sinulle viestin suoraan myClubista eikä heidän tarvitse kopioida sähköpostiosoitettasi myClubista erilliseen sähköpostiohjelmaan sähköpostin lähettämiseksi.

“Ilmoittautumisvarmistus”-valinnan päällä pitäminen on myös hyödyllistä, koska silloin saat sähköpostiisi vahvistusviestin ilmoittautumisen onnistumisesta. Jos olet ilmoittautuessasi päätynyt ensin jonoon, saat ensin viestin ilmoittautumisesta jonoon. Jos pääset jonosta kurssille, saat kurssille pääsystä erillisen vahvistussähköpostin.

Kirjaudu ulos

Tästä pääset kirjautumaan ulos myClubista.

Yhteisöt

Jos käytät myClubia useissa seuroissa, voit siirtyä täällä toisen seuran myClub-osioon.