Seuran aktiiveille|Hallituksen työtilaETUSIVU
« Takaisin seuran etusivulle

MYCLUB

MyClub käyttöohje Cometsin jäsenille (versio 3.1.)

 
 

Ohjeita Coreen rekisteröityneille Cometsin jäsenille

Cometsin vanha jäsenrekisteri Core korvataan uudella järjestelmällä, MyClubilla. Vanhat Coren tunnukset eivät toimi MyClubissa, joten myös kaikkien vanhojen Cometsin jäsenten on tehtävä itselleen tunnukset eli rekisteröidyttävä uudeksi jäseneksi MyClubiin. 
 

Rekisteröityminen MyClubiin

Cometsin jäseneksi haluavan tulee rekisteröityä MyClubiin ja syöttää rekisteröitymislomakkeelle tietonsa. Linkki rekisteröitymislomakkeelle löytyy osoitteesta https://comets.myclub.fi/flow/
 

Cometsin jäsenyys

Rekisteröidyttyäsi MyClubiin, liityt Cometsin jäseneksi. Comets lähettää jäsenmaksulaskun kaikille MyClubiin rekisteröityneille jäsenille. Maksa jäsenmaksu vasta kun olet saanut laskun ja käytä laskun viitenumeroa. MyClubissa ei ole jäsenkohtaista viitenumeroa. Jäsenmaksun suuruus on 25 euroa vuonna 2017. 
 
Rekisteröidyttyään MyClubin käyttäjäksi ja Cometsin jäseneksi jäsen voi ilmoittautua Cometsin kursseille ja tapahtumiin. Comets järjestää toimintaa vain jäsenilleen. 
 
Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksua, jäsenen MyClub-tili asetetaan ensin passiiviseksi ja myöhemmin jäsenen tiedot poistetaan MyClubista. 
 

Ilmoittautuminen valmennuksiin

Valitse Tapahtumat-välilehdeltä kurssit/tapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Voit suodattaa näytettäviä kursseja vähemmäksi esim. Ryhmien (eli Cometsin lajien) tai Tapahtumapaikkojen avulla. 
 
HUOM! Osan kursseista löydät Tapahtumat/Omat-välilehdeltä ja loput Tapahtumat/Muut-välilehdeltä. Tarkista molemmat välilehdet!
 
Joissain kursseissa/tapahtumissa on käytössä jonotustoiminnallisuus ja saatat joutua ensin jonoon ennen kuin kurssin paritasapainon niin salliessa ilmoittautuneita siirretään  jonosta sisään kurssille. Jos joudut jonoon, MyClub näyttää sinulle, että kurssi on täynnä ja monentenako olet jonossa. Kurssi on kuitenkin usein vain tilapäisesti täynnä paritasapainon epäsuhdan takia. Odota siis ilmoittautumisajan loppuun saakka toiseen rooliin ilmoittautumisia ja jonon purkautumista, vaikka MyClub näyttääkin sinulle, että kurssi olisi täynnä. 
 

Yksi tapahtuma vai viejät ja seuraajat erikseen vai lisäksi pari-ilmoittautumistapahtuma?

Tarkista ilmoittautuessasi, onko kurssille olemassa useampi ilmoittautumistapahtuma (esim. seuraajat, viejät, pari-ilmoittautumiset) ja valitse niistä se, mihin haluat ilmoittautua.
 
Ilmoittaudun yksin
Yksin ilmoittautuvat ilmoittautuvat seuraajien tai viejien tapahtumaan ja parit pari-ilmoittautumistapahtumaan, jos sellainen on perustettu kurssille.
 

Ilmoittaudun parin kanssa
Jos ilmoittaudut parin kanssa pari-ilmoittautumistapahtumaan, parin molempien jäsenten on ilmoittauduttava.  Kerro lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä “Lisää viesti järjestäjälle” -kentässä parisi nimi. Kenttä tulee näkyviin ”Ilmoittaudu tästä”-napin painamisen jälkeen. Jos parin nimi puuttuu, ilmoittautuminen poistetaan.

Jos kurssille on jonoa ilmoittautuessasi, voit tarkistaa milloin tahansa myClubista, oletko päässyt jonosta mukaan kurssille. Jos tapahtuman kohdalla näkyy vihreä painonappi, jossa lukee ”Osallistun”, olet päässyt mukaan kurssille. Jos et ole vielä päässyt sisään kurssille, näkyy tapahtuman kohdalla, monentenako olet sillä hetkellä jonossa. Mikäli et enää aio osallistua kurssille, poista ilmoittautumisesi, jotta et vie paikkaa muilta kurssille pyrkiviltä. 

 
Huomaa, Tapahtumat/Omat-välilehdellä näkyvät niiden lajien tapahtumat, joiden kursseille olet osallistunut aikaisemmin. MyClubin testikäytön alussa jäsen pystyi myös itse valitsemaan lajit, joiden tapahtumat haluaa näkyviin Omat-välilehdellä, mutta tämä toiminnallisuus on valitettavasti jouduttu ottamaan pois käytöstä. 

 


Ilmoittautumisjärjestys kursseille - jonotus

 

Jos kurssille on vain yksi ilmoittautumistapahtuma, otetaan jäsenet kurssille tapahtumaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Jos kurssille on erilliset seuraajien ja viejien ilmoittautumistapahtumat, jäsenet otetaan kurssille seuraavassa järjestyksessä:
 
Seuraajien ja viejien ilmoittautumistapahtumista otetaan jäseniä kurssille sitä mukaan, kun molempiin rooleihin ilmoittautuu jäseniä ja paritasapaino saadaan säilytettyä kurssin kannalta järkevänä. 
 
Jos kurssille on erilliset seuraajien ja viejien ilmoittautumistapahtumat sekä pari-ilmoittautumistapahtuma, jäsenet otetaan kurssille seuraavassa järjestyksessä:
 
Pari-ilmoittautumistapahtumaan ilmoittautuneet otetaan kurssille siinä järjestyksessä, kun parien myöhemmin ilmoittautunut jäsen on ilmoittautunut. MyClubin vakiotoiminnallisuuden takia parin aiemmin ilmoittautunut jäsen voi saada ilmoituksen, että hänen ilmoittautumisensa on hyväksytty. Ilmoittautuminen ei kuitenkaan ole voimassa ennen kuin parin molemmat jäsenet ovat saaneet hyväksymisilmoituksen kurssille pääsystä. Huolehdi siis parisi kanssa, että ilmoittaudutte kurssille yhtä aikaa ja että olette molemmat saaneet vahvistuksen ilmoittautumisen hyväksymisestä. Mikäli parisi myöhästyneen ilmoittautumisen takia et päässyt kurssille, mutta sait hyväksymisilmoituksen kurssille pääsystä ja sen takia virheellisesti laskun kurssista, niin ilmoita asiasta lajivastaavalle, joka huolehtii laskun perumisesta. 
 
Pari-ilmoittautumistapahtumasta ja seuraajien ja viejien ilmoittautumistapahtumista otetaan jäseniä kurssille siinä järjestyksessä, kun ilmoittautumisista muodostuu “ilmoittautumispareja”. Seuraajien ja viejien erillisistä ilmoittautumisista muodostetaan siis ilmoittautumisjärjestyksessä ns. “ilmoittautumispareja”, jotka päästetään kurssille sitä mukaan, kun molempiin rooleihin on ilmoittautunut yhtä monta tanssijaa. “Parit” otetaan siis kurssille “parien” syntymisjärjestyksessä riippumatta siitä tuliko pari pari-ilmoittautumistapahtumasta vai syntyikö “pari” seuraajien ja viejien yksittäisten ilmoittautumisten kautta. 
 
Jos kurssilla on tilaa ilmoittautumisajan päätyttyä, voidaan kurssille ottaa vielä sisään jonosta muutamia yksittäisiä seuraajia (tai viejiä, jos viejien ilmoittautumistapahtumassa on jonoa), mutta kuitenkin vain sen verran, että kurssin paritasapaino säilyy riittävän hyvänä. 
 
Kurssin täyttyessä tilapäisesti (paritasapainon takia) tai lopullisesti (kurssin maksimiosallistujamäärän täytyttyä) loput ilmoittautuneet jäävät jonoon. Jos kurssille sisään päässyt peruuttaa osallistumisensa MyClubissa ilmoittautumisajan aikana, ensimmäisenä jonossa oleva vastaavaan rooliin ilmoittautunut pääsee automaattisesti sisään kurssille. 
 
Mikäli parina ilmoittautuneista toinen peruuttaa osallistumisensa MyClubissa sinä aikana, kun ilmoittautumisten peruminen on mahdollista, menettää myös parin toinen jäsen oikeutensa pari-ilmoittautumiseen ja hänen on syötettävä uusi ilmoittautuminen yksin ilmoittautuvien seuraajien tai viejien tapahtumaan. 
 

Tutustumiskerta alkeiskursseilla

Alkeiskursseilla ensimmäinen valmennuskerta on tutustumiskerta ja ilmoittautumisen voi perua vielä kahden päivän sisällä tutustumiskerran jälkeen. Muilla kursseilla ei ole tutustumiskertaa. 

Mistä näen, onko ilmoittautumiseni kurssille hyväksytty?
Hyväksytystä kurssille ilmoittautumisesta lähtee sähköpostiviesti kaikille niille jäsenille, jotka eivät ole estäneet Ilmoittautumisvarmistuksen lähettämistä sähköpostilla jäsenen omissa tiedoissa (katso kappale: Omat tiedot/Asetukset). 
 
Kurssille ilmoittautumisen tilanne näkyy myös siinä ilmoittautumistapahtumassa, jossa teit ilmoittautumisen. Jos ilmoittautuminen on hyväksytty, näkyy tapahtuman tiedoissa vihreä painonappi, jossa lukee “Osallistun”. Jos olet jonossa kurssille, näkyy kurssin tiedoissa kuinka monentena olet sillä hetkellä jonossa. 
 

Ilmoittautumisten perumiset

Jäsen voi perua ilmoittautumisensa itse MyClubissa ilmoittautumisaikana, mikäli ilmoittautuminen ei ole ollut ilmoittautumishetkellä sitova. 
 
Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi eli niitä ei voi enää peruuttaa. Alkeiskursseilla ensimmäinen valmennuskerta on kokeilukerta ja ilmoittautumisen voi perua vielä kahden päivän sisällä kokeilukerran jälkeen. 
 
Jos olet ilmoittautunut kurssille, niin MyClubissa näkyy ilmoittautumisajan päätyttyä teksti: “Jos haluat peruuttaa ilmoittautumisen, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään.” Seuran toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset ja ilmoittautumisajan päätyttyä tehtävät perumiset kuormittaisivat kohtuuttomasti vapaaehtoisia, joten myöhässä tehtäviä perumisia ei valitettavasti voida hyväksyä. 
 
Jos kurssille ilmoittautuminen on sitova, siitä on ilmoitettu kurssikuvauksessa. Sitovaa ilmoittautumista ei voi peruuttaa, vaan kurssi on maksettava, vaikka kurssille ei voisikaan osallistua. Ilmoittautumiset ovat yleensä sitovia kursseilla, joiden valmennuksen seura ostaa seuran ulkopuolisilta vierailevilta opettajilta. Kurssi-ilmoittautumisen sitovuus perustuu siihen, että mikäli sitovia ilmoittautumisia on tarpeeksi, seuralle on taloudellisesti mahdollista ostaa valmennus seuran ulkopuoliselta  vierailevalta valmentajalta. Kurssin toteutuessa seura siis sitoutuu maksamaan valmennuksesta seuran ulkopuoliselle vierailevalle valmentajalle ja seuran jäsenet puolestaan sitoutuvat ilmoittautuessaan maksamaan kurssin, jota ei ilman sitovia ilmoittautumisia järjestettäisi.
 
 

 

Muut MyClub käyttöohjeet

 

Tapahtumat

Tapahtumat/Omat-välilehdellä näkyvät niiden lajien tapahtumat, joiden kursseille olet osallistunut aikaisemmin. MyClubin testikäytön alussa jäsen pystyi myös itse valitsemaan lajit, joiden tapahtumat haluaa näkyviin Omat-välilehdellä, mutta tämä toiminnallisuus on valitettavasti jouduttu ottamaan pois käytöstä. 
 Tapahtumat/Muut-välilehdellä näet kaikkien lajien kaikki tapahtumat. 
 

Tiedotteet

Tässä osiossa näkyvät Cometsin MyClubista lähettämät tiedotteet.
 

Laskut

Tässä osiossa näkyvät jäsenen avoimet ja maksetut laskut. MyClubissa jokaisella laskulla on oma viitenumero, joka on annettava laskua maksettaessa. (Huom! Coressa oli jäsenkohtainen viitenumero, joka säilyi samana kaikissa laskuissa, mutta MyClubissa joka laskulla on oma vaihtuva viitenumero.) Näin jokainen maksu kohdistuu seuran hallinnossa automaattisesti suoraan oikeaan laskuun, eikä laskujen käsittelystä tule turhaan ylimääräistä työtä seuran vapaaehtoisille. 
 
Lasku voi näkyä avoimena maksamattomana laskuna pitkään, vaikka olisitkin maksanut laskun. Tämä johtuu siitä, että laskujen pankista haettavat maksuaineistot siirretään MyClubiin seuran vapaaehtoisten toimesta ja he eivät voi käyttää kaikkea vapaa-aikaansa maksujen päivittäiseen siirtämiseen. Maksut pyritään hakemaan viikoittain, mutta joskus maksujen hakuväli voi olla pidempikin. 
 
Jos olet jo maksanut laskun, mutta se näkyy vielä avoimena maksamattomana laskuna MyClubissa, voit merkata laskun itsellesi muistiin maksetuksi laskuksi painamalla laskun kohdalla nappia “Merkitse maksetuksi”. Näin et saa viikkotiedotteessa muistutusta avoimesta laskusta etkä maksa laskua vahingossa kahteen kertaan.
 

Yhteystiedot

Comets ei julkaise jäsentensä antamia jäsentietoja muille. 
 

Aktiivisuus

Tässä osiossa näkyvät osallistumisesi ja ilmoittautumisesi Cometsin järjestämiin tapahtumiin. 
Oma Nimi (valikon oikeassa reunassa)
Täältä pääset mm. päivittämään omia jäsentietojasi sekä kirjautumaan ulos MyClubista. 
 

Omat tiedot

Klikkaamalla linkkiä “Muokkaa”, pääset päivittämään omia jäsentietojasi. 
 

Alennusoikeus

Kevätkaudella alennushinta on vain aikuisten kursseilla (aikataulussa oranssit kurssit). Alennushintaa ei ole vierailevien valmentajien kursseilla, workshopeissa tai pika-alkeissa. Alennuksen voivat saada opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät.

Miten saat alennushinnan keväälle 2017?

Lähetä alennukseen oikeuttavasta todistuksesta kuva tai todistus sähköisesti osoitteeseen alennus@comets.fi viimeistään 31.1.2017. Kun seura on käsitellyt alennusoikeutesi alkavalle valmennuskaudelle, näkyy kentässä “Alennusoikeus 2017 kevät” tms. arvo “Kyllä”. Silloin sinulta laskutetaan alennukseen oikeutetuilta kursseilta alennettu kurssimaksu. 
 

Jäsenkortti

Voit tulostaa jäsenkorttisi valitsemalla MyClubin etusivulta ensi oman nimesi alta “Omat tiedot” ja valitsemalla sen jälkeen “Omat tiedot” välilehdeltä kohdan “Jäsenkortti”. 
 
Jäsenyydet
Jäsenyys tiettyyn ryhmään syntyy automaattisesti, kun jäsen ilmoittautuu kyseisen ryhmän/lajin kurssille. Jäsenyys-tietoa ei toistaiseksi käytetä mihinkään ja jäsen ei pysty itse muokkaamaan niitä.
 
Cometsin aloittaessa koekäyttämään MyClubia, jäsenyyksiä pystyi määrittelemään itse. Poistimme tämän mahdollisuuden, koska jokainen jäsenyyden muokkaus synnytti turhan sähköposti-ilmoituksen lajien vastuuhenkilöille. Jäsenyyksien päivitysviestejä olisi tullut tuhansia ja olennaiset viestit olisivat hukkuneet näiden turhien viestien joukkoon. 
 

Asetukset

Asetukset-välilehdellä voi määritellä, mitä sähköpostiviestejä haluaa vastaanottaa seuralta. 
 
Laskut lähetetään aina sähköpostilla, joten laskujen lähetystä ei voi ottaa pois päältä. 
 
Suosittelemme, että pitäisit myös ainakin “Yhteisön viestit” -lähetysvalinnan päällä. Tällöin seuran hallintoa pyörittävät vapaaehtoiset voivat tarvittaessa lähettää sinulle viestin suoraan MyClubista eikä heidän tarvitse kopioida sähköpostiosoitettasi MyClubista erilliseen sähköpostiohjelmaan sähköpostin lähettämiseksi. 
 
“Ilmoittautumisvarmistus”-valinnan päällä pitäminen on myös hyödyllistä, koska silloin saat sähköpostiisi vahvistusviestin ilmoittautumisen onnistumisesta. Jos olet ilmoittautuessasi päätynyt ensin jonoon, saat ensin viestin ilmoittautumisesta jonoon. Mikäli pääset jonosta kurssille, saat kurssille pääsystä erillisen vahvistussähköpostin. 
 
Kirjaudu ulos
Tästä pääset kirjautumaan ulos MyClubista.
 
Yhteisöt
Mikäli käytät MyClubia useissa seuroissa, voit siirtyä täällä toisen seuran MyClub-osioon. 
 

 


Ilmoittaudu kursseille MyClubissa!

 

Rekisteröidy Cometsin jäseneksi MyClubissa ja ilmoittaudu kursseille: Comets MyClub

 

Kysymykset ja avunpyynnöt: hallitus(a)comets.fi

 


CoRen käyttö päättyy ja vuoden 2017 alusta käytämme MyClubia!

 

Coren tunnukset eivät toimi MyClubissa, joten kaikkien vanhojen Cometsin jäsenten on tehtävä itselleen tunnukset eli rekisteröidyttävä uudeksi jäseneksi MyClubiin (https://comets.myclub.fi/flow/).

 

Kysymykset ja avunpyynnöt: hallitus(a)comets.fi